Artikel in vaktijdschrift Kwaliteit in Bedrijf over verbeteren vanuit de kracht van de organisatie en hoe audits hieraan bij kunnen dragen. Interne auditing kan mensen stimuleren buiten de dagelijkse manier van werken te laten stappen om samen te ontdekken en tot betere resultaten te komen. In de praktijk blijkt dat de bevindingen uit interne auditing vaak als kritiek worden ervaren en dat mensen daarom niet altijd bereid zijn in alle openheid informatie te verstrekken. Dit komt ook doordat men soms het idee heeft op die bevindingen te worden afgerekend. Hoe bereik je dat een interne audit een positieve ervaring wordt? In dit artikel leest u meer over waarderend auditen en het verschil met traditioneel auditen. ‘Waarderend auditen legt focus op verbeteren’