Mijn passie is:
Mensen inspireren tot bewust communiceren en samen leren,
om elkaar en de organisatie op een hoger plan te brengen.

Dialoog vormt middel tot samen leren
Dialoog beschouw ik als een wezenlijk middel tot samen leren, om tot gezamenlijke bezinning, reflectie en betekenis te komen.
Als (lerende) organisatie is het een uitdaging om naast het individuele leren, het team- en organisatie leren te ontwikkelen.
Samenwerking kan alleen uitgroeien tot samen leren als men door communicatie open staat voor ideeën van anderen.
Daarom begeleid en faciliteer ik trainingen en sessies allen gericht op een leerrijke dialoog en interactie tussen betrokken.

Leerrijke dialogen vanuit de benadering en methode van waarderend onderzoeken
Waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry) is een ontwikkelbenadering die zich richt op wat werkt en op de gewenste situatie ( een probleem zegt alleen wat men niet wilt). Het benutten van de krachten en kwaliteiten van individuen en organisatie werkt als een hefboom om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Individuele-, team- als organisatie vraagstukken waarderend onderzoeken creëert een ander perspectief en bewustwording over de eigen bijdrage aan de interactie. Een gezamenlijke dialoog gericht op het onderzoeken van situaties doet een appél op het samen leren.
Waarderen draait hierbij om de ander te zien en horen. Het vraagt luisteren om te begrijpen en niet om te antwoorden,
Onderzoeken draait om het uitstellen van het oordeel en vragen stellen om de mening van de ander te onderzoeken.

Training Waarderende Intercollegiale Visitatie van 3 organisaties Arduin, Philadelphia & Radar over samen leren voor een beter resultaat

‘Ik heb de training waarderend visiteren als zeer leerzaam ervaren. Annet is in staat een sfeer van deskundigheid maar ook warmte te creëren. De trainingen van Annet geven energie, haar trainingen zijn zeer pragmatisch, en doeltreffend. Ik kan iedereen Annet aanbevelen, als je op een mooie wijze met verandering wilt omgaan.


—Servé de Vries, Kwaliteitsfunctionaris Radar

Lees meer referenties