Je leervermogen bepaalt je verandervermogen

De veranderingen gaan steeds sneller waardoor er continue andere eisen gesteld worden aan jezelf, je team en je organisatie.
Het vraagt om een wendbaar vermogen om de snelheid en veelheid van ontwikkelingen te kunnen hanteren. Het leer- en verandervermogen dient vandaag de dag een kenmerk te zijn van je organisatie. Het leervermogen bepaalt namelijk het verandervermogen van jou als persoon en ook mede die van je organisatie. Je verandert namelijk als je leert. Op deze manier groei je persoonlijk wat een positief effect op de resultaten van de organisatie heeft. Het vraagt in staat te zijn om te leren, maar ook om te ‘Leren-Leren met elkaar’.

 

Hoe de waan van de dag je leer- en verandervermogen beïnvloedt

Herken je echter dat in praktijk de waan van de dag soms overheerst?

  • Je in de waan van de dag onvoldoende aan reflectie toekomt, waardoor leren en ontwikkelen sluitstuk is i.p.v. de basis van je organisatie vormt.
  • Je in de communicatie eerder in standpunten terecht komt waarbij je voor elkaar invult, oordeelt en vanuit een ja-maar houding reageert.
  • Je persoonlijke- en organisatie ontwikkeling stagneert? De focus meer uit gaat om de stroom van werkzaamheden te beheersen in plaats van om samen te leren & ontwikkelen.

Metanoia helpt organisaties door niet méér maar anders te werken

Ambities en gestelde doelen realiseren bereik je niet optimaal vanuit de waan van de dag. Metanoia helpt om niet méér maar anders te werken. Einstein zei het al ‘Je kan geen problemen oplossen met het zelfde denkkader waarmee je ze creëert ‘.De benadering en methode van waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry) richt zich op wat werkt en wat je wilt ( een probleem zegt alleen wat je niet wilt). Je benut krachten en kwaliteiten van individuen en organisatie als hefboom om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Individuele-, team- als organisatie vraagstukken waarderend onderzoeken creëert een ander perspectief (van probleem- naar doelgerichtheid) en bewust-wording over het eigen handelen. Het doet een appél om te onderzoeken en reflecteren, kortom om samen te leren.

 

Persoonlijk leervermogen


Leermindset ontwikkeling
Denkstijlentraining voor optimale samenwerking

Leren als organisatie


Creëren van een leercultuur m.b.v.
Waarderend Auditen/Visiteren
(Inter) Collegiale Visitatie

 

 

Training Waarderende Intercollegiale Visitatie van 3 organisaties Arduin, Philadelphia & Radar over samen leren voor een beter resultaat

‘Ik heb de training waarderend visiteren als zeer leerzaam ervaren. Annet is in staat een sfeer van deskundigheid maar ook warmte te creëren. De trainingen van Annet geven energie, haar trainingen zijn zeer pragmatisch, en doeltreffend. Ik kan iedereen Annet aanbevelen, als je op een mooie wijze met verandering wilt omgaan.


—Servé de Vries, Kwaliteitsfunctionaris Radar

Lees meer referenties