Appreciative Inquiry: verbinding – beweging – groei – bloei

Het artikel beschrijft het ontstaan vanuit de grondlegger David Cooperrider.  Vervolgens licht de principes toe die aan AI ten grondslag liggen vanuit het uitgangspunt: ‘Alles wat aandacht krijgt groeit’