Ben je zoekende hoe diverse gesprekspartners met elkaar in gesprek te brengen?

  • Hoe te realiseren om diverse betrokkenen met elkaar in gesprek te krijgen vanuit de aanwezige verschillen in belangen en behoeften?
  • Hoe zorg je ervoor dat het gesprek boven de ja-maar en standpunten uitwisselen uitstijgt?
  • Hoe faciliteer je het gesprek dat een gesprek ontstaat waarin naar elkaar geluisterd wordt?
  • Hoe bereik je dat er vanuit een gezamenlijk hoger doel zaken besproken worden?

Hoe zou het zijn als een ervaringsdeskundige mee denkt en bijdraagt aan de voorbereiding en het faciliteren van een dergelijke dialoog?
Hoe prettig is het om in het zoeken naar hoe diverse gesprekspartners met elkaar in gesprek te brengen hierbij gefaciliteerd en geïnspireerd te worden. Pragmatisch en doeltreffend denkt Metanoia met u mee.

  • In het verkennen van het doel van dit gesprek.
  • Welke vragen dienen we te stellen die richting het gewenste doel leiden.
  • Welke personen uit de organisatie kunnen we betrekken om deze dialoog mee te faciliteren?
  • Hoe bereiden we ze hier op voor.

In co-creatie bereiden we samen een draaiboek voor waarin doelgericht en vanuit een gezamenlijke aanpak het gesprek gefaciliteerd wordt met de diverse gesprekspartners.


Praktijk voorbeelden

Tijd nemen als leidinggevenden in de waan van de dag voor een goed gesprek met elkaar
Binnen Warande is een mooie traditie ontstaan. Daar ontmoeten het management team en alle managers zorg elkaar 2x per jaar (naast de reguliere en informele afstemmings- en overlegmomenten), om op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan. De ene keer bereiden de managers zorg het gesprek voor en de andere keer het management team. Daarbij wordt nagedacht over wat het doel van het gesprek is en formuleren ze van hieruit waarderende onderzoekende vragen. Vragen die een ander gesprek creëren en het boven het niveau van alle daagse zaken uit tilt. Dit keer was het thema van de dialoog: ‘Hoe de samenwerkingsrelatie te laten groeien’. Vanuit de gedachte dat ambities en plannen realiseren gefundeerd wordt door een goede relatie. Het was een fijne ochtend waarin bewust gecommuniceerd werd en veel vragen aan elkaar gesteld. Het resulteerde in boeiende gesprekken, een zoektocht naar het begrijpen van elkaar: ‘Hoe kijk jij daarna? Hoe ziet dat er idealiter voor jou uit? Wat maakt dat dit belangrijk voor je is?’. Leuk om onderdeel te mogen zijn in de voorbereiding en uitvoering van deze gesprekken. Kijk alweer uit naar het volgende goede gesprek!


Dialoog tussen alle betrokkenen
Bij mogen dragen aan het faciliteren van een dialoog over hoe samen invulling te geven aan de nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen binnen Warande. De Centrale Cliëntenraad heeft een bijeenkomst georganiseerd om hier samen met alle intern belanghebbenden over in dialoog te gaan hoe dit in praktijk vorm te geven. Een dialoog tussen leden van de cliëntenraad, raad van toezicht, bestuurder, managementteam, managers zorg, teamleiders, OR leden, VVAR leden (totaal 45 personen). Er werd met waarderende onderzoekende vragen verkend hoe het ideaalplaatje in de samenwerking eruit zou zien. Hoe kan er direct al in ontwikkelingen die spelen of gaan komen al samen opgetrokken worden zodat ieder vroegtijdig in het proces betrokken is. Hoe kan ieder daar vanuit zijn eigen rol aan bijdragen.
Hoe voeren we het daarin het gesprek met elkaar dat ieder zich gehoord en gezien voelt. Er ontstonden mooie gesprekken die bijdroegen aan het ontstaan van een gemeenschappelijk beeld over de samenwerking en wat hierin belangrijk gevonden werd. Zo wordt het mogelijk om de samenwerking verder te laten groeien en floreren.