Het hoofdstuk over Generatief nieuws dat op 4 december 2013 in de 2e druk van het AI boek ‘Waarderend organiseren is gepubliceerd. Generatief nieuws is niet alleen een welkome aanvulling op de overwegend sombere nieuwsgaring in de reguliere media. Het kan ook als een strategisch instrument dienen in de ontwikkeling van organisaties en netwerken.