Training Waarderend Auditen

Training Waarderend Auditen

‘Annet heeft voor ons een training waarderend auditen verzorgd. Ze blonk daarbij uit in goede voorbereiding en had zich echt verdiept in de praktijk waar wij als agrarische keuringsdienst en -laboratorium mee te maken hebben. Dit zorgde er voor dat iedereen in de gemengde trainingsgroep (met interne auditors en inspecteurs) in staat was zich de stof eigen te maken. De interactie met de groep en de energie die Annet daarbij uitstraalt, is door alle deelnemers als erg prettig ervaren. Al met al heeft Annet een effectieve, op de groep toegesneden training verzorgd waar wij met plezier aan hebben deelgenomen, en waarvan wij nog lang plezier zullen hebben – de resultaten zie ik nu al terug in de kwaliteit van de audits’.
__________________________________________________________________________________________

Gea Helms, kwaliteitsmanager Bloembollenkeuringsdienst

Training Waarderend Visiteren

Training Waarderend Visiteren

‘Ik heb de training Waarderend Visiteren (onderzoeken), als zeer leerzaam ervaren. Annet is in staat een sfeer van deskundigheid maar ook warmte te creëren. Haar gezamenlijke zoektocht naar successen en vanuit deze successen, processen te borgen blijft een hele mooie beleving. De trainingen van Annet geven energie, haar trainingen zijn zeer pragmatisch, en doeltreffend. De afwisseling tussen theorie en actief zelf bezig zijn is goed in balans. Zelf was ik in de bevoorrechte positie dat ik samen met Annet een training heb mogen verzorgen. Tijdens het voortraject, heeft Annet mij op geweldige wijze gecoacht en mij haar kennis en kunde laten ervaren. Ook na het traject is er nog regelmatig contact, waarin zij mij nog altijd voorziet van tips en tops…

Ik kan iedereen Annet aanbevelen, als je op een mooie wijze met verandering wilt omgaan’.


Servé de Vries, Kwaliteitsfunctionaris Radar

Begeleiding ontwikkeling toekomstvisie ROC Leeuwenborgh

Begeleiding ontwikkeling toekomstvisie ROC Leeuwenborgh

‘Wij zijn gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie op de kwaliteitsborging. In dat traject zijn er sessies geweest met College van Bestuur, directeuren, managers, kwaliteitsmedewerkers en andere vertegenwoordigers van de organisatie. Annet lukt het als begeleider van deze sessies, om mensen met verschillende meningen en standpunten daadwerkelijk met elkaar aan de praat te laten gaan. Op zodanige manier dat er respect en daadwerkelijk luisteren naar de ander plaatsvindt. Door Annet en haar waarderende onderzoekende aanpak hebben de sessies geresulteerd in een concept visie waarvan de betrokkenen aangeven zich daarin te herkennen. Opvallend is dat juist vanwege de aanpak en vooral ook de rust die deze (en Annet) met zich meebrengt, iedereen daadwerkelijk aangeeft dat zaken zijn uitgesproken en gewogen. En vervolgens concludeert dat als men elkaar echt bevraagt standpunten vaak minder divergeren dan vooraf werd verondersteld’.


Drs. Elfie Dols-Roumans, Kwaliteitsmanager ROC Leeuwenborgh

Training Waarderend Auditen

Training Waarderend Auditen

‘Annet is een zeer inspirerend persoon. Zij verzorgde een training Waarderend auditen voor onze organisatie. Op een professionele en tegelijk persoonlijke wijze begeleidde zij onze groep naar positieve, gezamenlijke doelen. Een fijne ervaring.’


Emmy Cobben Arbo, crisismanagement, kwaliteit bij Radar
Een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding bijeenkomsten in sector Kinderopvang

Begeleiding bijeenkomsten in sector Kinderopvang

‘Annet heeft in 2 bijeenkomsten een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van een beweging richting “eigenaarschap” in de regionale samenwerkingsverbanden van de sector kinderopvang. Door hen stil te laten staan bij wat er al wel bereikt is voelden de deelnemers weer de startenergie om door te gaan met de soms weerbarstige samenwerking. Deelnemers nemen nu ook verantwoordelijkheid voor de mede-invulling van hun landelijke themabijeenkomsten. Hartelijk dank daarvoor!’


Joke van Alten, vanAlten, leren in bedrijf

Training Waarderend Onderzoeken

Training Waarderend Onderzoeken

‘Ik leerde Annet kennen toen ik tot 31-12-2017 werkte bij de gemeente Peel en Maas met taakveld Leren en Ontwikkelen. Annet heeft met haar trainingen een fundamentele bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de gemeente en haar medewerkers in de richting die is beschreven in het Organisatieplan. Wie googelt op de naam Annet van de Wetering komt uit bij haar website Metanoia-ai. Samen leren voor een beter resultaat. Metanoia betekent zoveel als een verschuiving of beweging van de geest. Het ‘leren zoeken’ helpt ontdekken dat we iets kunnen doen dat we daarvoor niet konden, we krijgen er een nieuwe kijk op de wereld en op onszelf door. Daardoor kunnen we ons scheppend vermogen uitbreiden. Is dat niet mooi? Klinkt het je te zweverig? Niets is minder waar.

Met grote kennis van zaken, zorgvuldig en met respect voor iedere deelnemer begeleidt Annet van de Wetering groepen en organisaties die in transitie zijn of een verandering op gang willen brengen. Zoals Einstein zei: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Dat is mooi, maar hoe doe je het dan anders? En wat brengt het dan?

Annet laat je kennismaken met het waarderend onderzoeken (appreciative Inquiry) en laat jou, je team of hele organisatie beleven en ervaren hoe je van daar uit tot nieuwe inzichten komt waarmee vraagstukken van deze tijd tegemoet getreden kunnen worden. Met allerlei werkvormen onderzoek je individueel, in teamverband of organisatiebreed vanuit het waarderend onderzoeken een vooraf bepaald concreet vraagstuk. Transitie ontstaat niet door vanuit de organisatie de medewerkers op te leggen dat we vanaf nu ‘alles anders’ gaan doen. Werkelijke verandering ontstaat daar waar individuele medewerkers leren en ervaren dat op een andere manier kijken naar en denken over vraagstukken verrijkend is voor henzelf en daarmee het team en de organisatie. Er ontstaat nieuwe energie, nieuwe denkkracht, een nieuw elan. Annet is als geen ander in staat de denkbeweging die verandering en transitie op gang brengt vanuit een intrinsiek verlangen van de medewerkers die erbij betrokken zijn, aan te zwengelen’.

___________________________________________________________________________________________

Gerda Driessen, Facilitator en schrijfster

Training waarderende Intercollegiale Visitatie

Training waarderende Intercollegiale Visitatie

‘Ik heb de training, waarderend onderzoeken, gegeven door Annet, als een geweldige training ervaren. Annet is een enthousiast persoon die inhoudelijk veel kennis heeft en deze kennis goed kan overbrengen op de deelnemers. Met praktische voor-beelden wordt de materie erg toepasbaar. Daarnaast heb ik Annet ervaren als een fijn persoon om mee te werken, ze staat open en is vol belangstelling voor de ander.

Ook na de training laat ze nog regelmatig van zich horen, wat de focus houdt op wat je in de training hebt meegekregen. Ik ben erg enthousiast geworden over deze methode en zou me er graag nog meer in willen verdiepen. Dat enthousiasme is te danken aan Annet.

Ik zou Annet iedereen aanraden, mocht je meer willen weten over waarderend onderzoeken in het kader van waarderende intercollegiale visitatie´.


Natasja Praat, Strategisch Kwaliteitsadviseur Stichting Arduin

Training Appreciative Inquiry

‘In een eerste contact met Annet wilde ze graag weten wat mij beweegt en wat mijn leerdoelen waren. Daarmee stond ik als klant centraal en werd het hierdoor geen standaard training maar één die aansloot op mijn (en ieders) persoonlijke leerdoelen. De begeleiding was authentiek en de sfeer open, waardoor het prettig leren was van én met elkaar. De training heeft mij voldoende bagage meegegeven zodat ik de durf heb om zelf met AI aan de slag te gaan. Het heeft het mij ook laten reflecteren op waar mijn krachten liggen, zodat ik me er bewuster van ben en ze daardoor ook beter kan benutten’.


Bernharda Bruins – Slot Bruins Slot Management & Advies

Traject Reclassering ‘Implementeren is samen leren’

Traject Reclassering ‘Implementeren is samen leren’

’Een traject vanuit het motto ‘samen doen’. In korte tijd is een enorme verbinding gecreëerd en ontstond een flow die nog steeds voelbaar is. Ook is een andere kijk ontstaan die in al onze werkzaamheden toe te passen is. Onze houding is ook meer gericht op vragen stellen dan voorheen. Het waren inspirerende ontmoetingen waarin ook handvatten ontvangen zijn om concreet mee aan de slag te gaan’.


Reclassering Nederland

 


Opdrachtgevers o.a.:fontys hogeschoolgelreziekenhuizengemeente deventerhogeschoolwindesheimonderwijsgroep noordreclasseringrocleeuwenborgsaxiontiasnimbasuniversiteit utrechttno logo    180  warande_vitaallogo_IiP_nederland 1  gemeente renkumzmcReferenties MetanoiaReferenties Metanoia    Referenties Metanoia Referenties Metanoia