‘Bringing the values alive’

‘Bringing the values alive’

Irrestible management recipe with the taste of vertical dialogue from the book 'Kracht zonder macht'. The recipe is about if you want to do something about culture development in your organisation. A good start in such a process is stating the organisational va- lues. After all those are the motives for lasting behavioural changes. The wish to involve all employees in creating a set of  basic values is obvious, but it is easier said than done. And can you also do it in such a way that the process in itself is motivating for all involved? …lees meer →
‘Werk maken van waarden’

‘Werk maken van waarden’

Casus over het gedrag tot leven te brengen dat in lijn is met de gekozen organisatiewaarden. Hierbij is gebruikt gemaakt van de methode van Appreciative Inquiry in een conferentie met alle 100 leidinggevenden van de organisatie. 'Werk maken van waarden'lees meer →

Casusbeschrijving tweedaagse AI conferentie

Een beschrijving van een werkconferentie als Large Scale Intervention met alle 150 medewerkers van een Shared Service Centrum met de methode van Appreciative Inquiry. De conferentie is samen voorbereid met 12 vertegenwoordigers uit de gehele organisatie.  In de tweedaagse conferentie worden de succesvolle ervaringen en gewenst toekomstbeeld t.a.v. de samenwerking 'Goed!! Samen Beter !? onderzocht. Casusbeschrijving 2 daagse AI conferentielees meer →