‘Waarderend auditen legt focus op verbeteren’

Artikel in vaktijdschrift Kwaliteit in Bedrijf over verbeteren vanuit de kracht van de organisatie en hoe audits hieraan bij kunnen dragen. Interne auditing kan mensen stimuleren buiten de dagelijkse manier van werken te laten stappen om samen te ontdekken en tot betere resultaten te komen. In de praktijk blijkt dat de bevindingen uit interne auditing vaak als kritiek worden ervaren en dat mensen daarom niet altijd bereid zijn in alle openheid informatie te verstrekken. Dit komt ook doordat men soms het idee heeft op die bevindingen te worden afgerekend. Hoe bereik je dat een…lees meer →

‘Leert waarderend auditen ook van non-conformiteit? ‘

Artikel in vaktijdschrift Kwaliteit in Beeld. Interne auditing kan er toe bijdragen om mensen buiten de dagelijkse manier van werken te laten stappen om samen te ontdekken en betere resultaten te creëren. In praktijk blijkt dat de bevindingen uit interne auditing vaak als kritiek worden ervaren en dat mensen daarom niet altijd bereid zijn om in openheid informatie te verstrekken. Dit komt ook omdat men soms het idee heeft op die bevindingen te worden afgerekend. Hoe bereik je nu dat een interne audit een feest wordt? Hoe bereik je dat auditinterviews dialogen worden…lees meer →