Door een Leer Mindset van Waarderend Onderzoeken als basishouding in je organisatie in te voeren, creëer je een andere manier van werken. Een Mindset is een karakteristieke mentale attitude die bepaalt hoe je situaties zult interpreteren en hoe je reactie zal zijn op deze situaties. Een manier van denken en oordelen. Je mentaliteit of je bril waardoor jij de werkelijkheid waarneemt. Daarmee is het alles bepalend voor de manier waarop je persoonlijk en als organisatie leert en ontwikkelt. Wanneer je eerst je Mindset verandert gaan veranderingen in gedrag veel gemakkelijker en beklijven ook beter. Een Mindset van Waarderend Onderzoeken brengt een uitnodigende en diepgaandere manier van leren en ontwikkelen teweeg.

Tijdens de training ontvang je een ander denkkader en handvatten om op andere wijze met je werkzaamheden om te gaan. Hoe leer, werk en ontwikkel je je optimaal. Hoe mobiliseer en betrek je anderen op een waarderende onderzoekende manier in plaats vanuit een focus op problemen. Het doet een appèl op samenwerken, denken in mogelijkheden, waarderen wat er is, je oordeel uitstellen en eigenaarschap.

Waarderend onderzoeken richt zich op wat je met elkaar wilt bereiken, om vanuit kracht & kwaliteiten naar het gewenste toe te werken. De aanpak genereert daardoor in korte tijd veel enthousiasme en energie. Het stimuleert mensen in actie te komen en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het is een andere zienswijze om te leren en ontwikkelen. En om van probleem naar doel- & oplossingsgericht denken te komen.


Leerdoelen Training Leer Mindset Ontwikkelen

Kennis en inzicht:
Je kent de theorie van de benadering & methode waarderend onderzoeken (w.o.). Tevens ben je door het ontwikkelen van een Leer Mindset in staat om bewuster te handelen & leren, je eigen gedrag te managen en om de waan van de dag te overstijgen.

Toepassing waarderend onderzoeken in eigen werkzaamheden:

  1. Je kiest een beroepsproduct/project in het werk om w.o. op toe te passen.
  2. Je bent in staat om in je communicatie je oordeel uit te stellen en waarderende onderzoekende vragen te stellen om een situatie/mening te onderzoeken.
  3. Je bent je bewuster geworden van je eigen denkpatroon en hebt geoefend met positief denken en handelen.
  4. Je kan een werksituatie systemisch bekijken en onderzoeken om onderlinge verbindingen en het grote geheel te zien.
  5. Je voegt de opgedane kennis en vaardigheden samen in je eigen manier van werken zodat het waarderend onderzoeken vanuit jouw persoonlijke authentieke stijl ontstaat.
  6. Je hebt gereflecteerd op je eigen houding in je werkzaamheden zodat je productieve leer- en denkgewoontes hebt ontwikkeld.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Interesse in een training Leer Mindset ontwikkeling voor je team of organisatie? Om een beeld te geven van een mogelijke opzet van een Leer Mindset training,
klik hier voor meer informatie. Training Leer Mindset Ontwikkelen In een gesprek verkennen we jullie leervragen en wensen, zodat er een programma op maat ontwikkeld kan worden.