Een audit gericht op tekortkomingen
Medewerkers ervaren audits of visitaties soms meer als een controle moment ervaren dan als een stimulans tot ontwikkeling.
Een audit heeft soms meer de focus op het afvinken van een checklist dan het voeren van een gesprek dat tot reflectie aanzet.‘
Hoe kan een training waarderend auditen ervoor zorgen dat een audit inspireert en tot leren stimuleert?’
‘Tell me and I will forget, Show me and I will remember, Involve me and I will learn’. Confucius


Omslag naar een audit gericht op leren en verbeteren

 • Hoe richt je nu je auditproces in zodat het stimuleert tot leren & ontwikkelen in je organisatie.
  Het waarderend auditen een boost creëert voor openheid, een aanspreekcultuur & eigenaarschap in je organisatie.
 • Hoe maak je de omslag in een auditgesprek van een checklist naar een gesprek waarin je met en van elkaar leert?
  Het inspirerende auditgesprekken teweeg brengt vol lering & reflectie en geïnspireerd om tot actie te komen.
 • Hoe zorg je dat de manier van uitnodigen, de wijze van vragen, het rapportageformat in lijn komt van waarderend auditen?
 • Hoe krijg je auditoren enthousiast voor deze wijze van auditen?


Training waarderend onderzoekend auditen gericht op collectief leren door leerrijke dialogen

 • Voorafgaande aan de training kijkt Metanoia vanuit jarenlange ervaring samen met je mee om het auditproces in lijn van leren en ontwikkelen te brengen.
  Met elkaar realiseren we in korte tijd dat de procedure, uitnodiging, gespreks-en rapportageformat de juiste omslag doormaken.
 • In afstemming wordt de training op maat gebracht waar voor jullie de meerwaarde op dat moment ligt.
 • We bereiden pragmatisch een waarderende audit voor, zodat we alle stappen van het auditproces heel doeltreffend doorlopen.
  We oefenen met het formuleren van waarderende onderzoekende auditvragen die uitnodigen tot reflectie, eigenaarschap om te inspireren tot verbeteren..
  Hoe voer je een auditgesprek dat uitnodigt tot een leerrijke dialoog die auditees tot nadenken zet?
  Ook verkennen we de huidige auditrapportage om te kijken waar deze geoptimaliseerd kan worden.
 • Ieder heeft zo voldoende inspiratie en handvatten om aan de slag te gaan om waarderende onderzoekende audits uit te voeren.
 • Om elkaar in een follow up bijeenkomst weer te ontmoeten om te reflecteren op het verloop van de audits.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het wordt als een inspirerend proces van samen leren ervaren, met als doel om elkaar en de organisatie op een hoger plan te brengen.
Samen kijken hoe waarderend auditen in je organisatie te realiseren?
Metanoia denkt als expert graag pragmatisch en doeltreffend met je mee!

Interesse in meer informatie klik op het productblad: Waarderend auditen gericht op samen leren
Voor ervaringen van opdrachtgevers klik op Referenties