Herken je als organisatie dat:

 • Het gevoel aanwezig is dat je in vergaderingen en bijeenkomsten niet het gesprek voert waar het écht overgaat?
 • Door de waan van de dag en in drukte communicatie ontstaat waarin je eerder in standpunten terecht komt, voor elkaar invult, oordeelt en vanuit ja-maar reageert?
 • De communicatie daardoor niet optimaal de samenwerking en de resultaten beïnvloedt?

Training ‘Waarderende Dialoog’

De training is bedoeld voor teams/afdelingen/organisaties die zich bewust zijn dat een waarderende dialoog essentieel is om relaties te optimaliseren en vertrouwen te creëren. Om op deze wijze het collectief leer- en verandervermogen te versterken wat het resultaat ten goede komt.

 • Inzicht in de essentie van een waarderende dialoog en samen verantwoordelijkheid voor communicatie nemen.
 • Reflecteren op de eigen grondhouding en wat je zelf kan bijdragen aan het ontstaan van een onderzoekend gesprek.
 • Hoe stijg je boven de ja maar en je oordeel uit?
 • Hoe kom je van disuccie en ja- maar naar dialoog?
 • Waarderende onderzoekende vragen leren formuleren:
  een vraag die uitnodigt uit tot , onderzoeken, leren, reflectie en dialoog en betere samenwerking.
 • Kennis van de waarderende dialoog toepassen op teamoverleg, vergaderingen, voortgangsgesprekken, gesprek met cliënten
 • Waarderende onderzoekende gespreksvoering in de training oefenen en voorbereiden om in praktijk toe te passen.
 • Reflectie op uitgevoerde gesprekken: wat leren we hieruit, hoe borg je dit?

Pragmatisch en doeltreffend wordt met Metanoia de gewenste omslag in de communicatie in beweging gezet. Wil je samen onderzoeken hoe de communicatie in je team/afdeling/organisatie te optimaliseren? Metanoia gaat graag met je in gesprek over een training ‘Waarderende dialoog’.
Voor meer informatie klik hier op: Training Waarderende Dialoog