Feedback geven blijft lastig
Feedback geven wordt als lastig ervaren en vaak spreken we ons dan ook niet uit want: ‘Zo erg is het nu ook weer niet’ of ‘Ik wil de ander niet kwetsen’ of ‘De sfeer en samenwerking worden er niet beter van’. Feedback wordt in praktijk meestal niet als stimulans voor groei, verbetering en leren ervaren. Omdat ons probleemgericht denken de focus van feedback voornamelijk legt op wat iemand fout doet.

  • Feedback richt zich vaak op wat iemand verkeerd / fout doet.
  • Feedback geven blijkt daardoor in praktijk vaak lastig en gebeurt vaak niet.
  • Het de vraag oproept: hoe creëren we dan de aanspreekcultuur die we wenselijk vinden.

Feedback geven op een natuurlijk en inspirerende manier
Wat zou het betekenen als je je wel durft uit te spreken naar elkaar? Maar op een natuurlijke manier zodat er een gelijkwaardig gesprek ontstaat waarin je leert van en met elkaar?Bij waarderende feedback reflecteren we op de eigen behoefte die ten grondslag ligt aan onze mening/oordeel in de feedback. Met als effect dat je geen oordeel ‘zendt’ en het éénrichtingsverkeer wordt. Op deze wijze kan een dialoog ontstaan waarin je elkaar beter leert kennen en begrijpen wat de samenwerking ten goede komt.


Training waarderende feedback

De training waarderende feedback is bedoeld voor organisaties/afdelingen/teams met de behoefte aan een positieve aanspreekcultuur. Met het bewustzijn dat positiviteit randvoorwaardelijk is voor het optimaliseren van het leer- en daarmee het  verandervermogen van de eigen organisatie. Samen onderzoeken we hoe de training waarderende feedback vorm te geven. Zodat het bijdraagt aan het succes van je organisatie, want elkaar aanspreken stelt je in staat om samen te leren, verbeteren en vernieuwen.

  • Een training waarderende feedback op maat waarin de focus ligt op de ontwikkelpunten in de eigen organisatie.
  • Basis vormt een lerende grondhouding met als fundament ‘waarderen’ en ‘onderzoeken’.
  • Eigen behoeftes onderzoeken in de feedback
  • Hoe zet ik mijn feedback om naar een feedforward gesprek?
  • Feedfoward geeft een waarderend perspectief (wat wil je wél) om in feedback de nadruk te leggen op samen leren.
  • Een waarderend feedforwardgesprek voorbereiden en oefenen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wil je samen onderzoeken hoe Feedforward in je organisatie toe te passen is? Metanoia gaat graag met je in gesprek.
Voor meer informatie: Artikel.Feedbackgevenwerktniet.Feedforwardwél