Ervaring leert dat de waan van de dag soms zo sterk is dat mensen het moeilijk vinden om zich hieraan te onttrekken. Anderzijds is er juist behoefte aan inspiratie en reflectie. Echter de drukke agenda blijkt in de praktijk regelmatig een belemmering om het geleerde ook daadwerkelijk in het werk toe te passen.  Daarom faciliteert Metanoia het leerproces op verschillende manieren.

  1. In bijeenkomsten ontmoet je elkaar waarbij de focus ligt op het oefenen en samen leren.
  2. Een concreet project of werkzaamheden kiezen helpt om er in de praktijk mee aan de slag te gaan.
  3. De theorie wordt middels korte filmpjes in een app-learning overgebracht. gekoppeld aan een vraag of spreuk, die uitnodigt om het geleerde in het werk toe te passen..

Oefenen met collega’s

Toepassen in het werk

App learning

Metanoia werkt graag samen vanuit Waarderend Onderzoeken, Eigenaarschap en Co-creatie

Waarderend onderzoeken

Het uitgangspunt dat ieder mens van gelijke waarde is, beschouwt Metanoia als fundamenteel. Dat begint met de ander te erkennen en waarderen in wie hij/zij is en je respectvol open te stellen voor zijn/haar mening. Het vraagt elkaars mening/oordeel te onderzoeken door vragen te stellen en te luisteren naar elkaar. Waarderend onderzoeken vormt de basis van een constructieve en inspirerende samenwerking.

Eigenaarschap

Eigenaarschap is volgens Metanoia essentieel tijdens leren en veranderen. Het besef dat je zelf je wereld (mede) met je mindset vormt: ‘It’s your mind that creates this world’.
Het bewustzijn dat veranderingen deels in onze eigen handen liggen. Dat geeft de mogelijkheid om vanuit de eigen werk- en invloedssfeer de verandering te zijn die je in je organisatie en de wereld wilt zien.

Co-creatie

Samenwerking gericht op een duurzaam resultaat vanuit persoonlijk eigenaarschap. Een gezamenlijk resultaat dat een win-win situatie creëert voor de diverse belangen en behoeften van mensen, organisaties en de samenleving.